You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polityka prywatności

PERI GmbH z siedzibą w Niemczech, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (dalej zwana „PERI”), bardzo poważnie traktuje ochronę danych użytkownika. Dane osobowe użytkownika są w związku z tym przetwarzane tylko zgodnie z uregulowaniami przepisów o ochronie danych Republiki Federalnej Niemiec. Dane użytkownika nie będą publikowane przez PERI ani przekazywane innej stronie bez upoważnienia. Dane przesyłane podczas wizyty na tej stronie są wykorzystywane w następujący sposób:

1. Transmisja i rejestrowanie danych podczas dostępu przez Internet

Gdy użytkownik odwiedza stronę główną PERI, jego przeglądarka internetowa przesyła dane. Dane te są tymczasowo zapisywane na serwerach PERI, oceniane w celach statystycznych, a następnie usuwane. Obejmuje to na przykład adres IP używany przez połączenie z Internetem użytkownika, czas i datę dostępu do strony głównej PERI, adres URL strony, z której użytkownik dotarł na stronę główną PERI, nazwy i adres URL pliku wywołanego przez użytkownika wraz z ilością przesłanych danych, komunikat, czy dostęp był pomyślny, dane identyfikacyjne systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika oraz nazwa dostawcy usługi dostępu do Internetu. Firma PERI nie ma możliwości przyporządkowania wymienionych danych do konkretnej osoby.

PERI przetwarza te dane w celu umożliwienia połączenia z jej witryną oraz korzystania z niej. Ponadto transmisja i rejestrowanie danych pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu i administrowaniu serwerami, a także w ulepszaniu oferty internetowej. Weryfikacja adresu IP zasadniczo nie następuje. Wyjątkiem jest na przykład atak na domenę www.peri.de.

Ponadto PERI używa w tej witrynie Google Analytics, internetowej usługi analitycznej zapewnianej przez Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie – plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika – aby pomóc witrynie w analizie sposobu jej użytkowania przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie o sposobie korzystania z witryny są przesyłane i zapisywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji w tej witrynie opcji anonimizacji adresów IP, adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy dotyczącej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Funkcja anonimizacji adresu IP jest w tej witrynie aktywna. Firma Google korzysta z tych informacji w imieniu operatora tej witryny w celu oceny sposobu użytkowania witryny, sporządzania raportów o aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatorów witryn i przedstawienia im usług dotyczących aktywności w witrynie i korzystania z Internetu. Adres IP, przesłany przez przeglądarkę w zakresie usługi Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Użytkownik może odmówić używania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce, ale w ten sposób nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Można także zrezygnować ze śledzenia przez usługę Google Analytics w przyszłości poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki Google Analytics Opt-out Browser Addon do aktualnej przeglądarki internetowej:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Dane inwentaryzacyjne

W przypadku chęci zawarcia umowy, rozszerzenia jej treści lub modyfikacji, między użytkownikiem a PERI, PERI GmbH będzie gromadzić w tym kontekście dane osobowe. Zgodnie z terminologią prawną artykułu § 14 ustawy TMG [Telemediengesetz; niemiecka ustawa dotycząca telemediów], określane są one jako „Bestandsdaten“ [dane inwentaryzacyjne]. Dane inwentaryzacyjne są gromadzone i wykorzystywane przez PERI wyłącznie w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja danej umowy. Dane inwentaryzacyjne gromadzą i wykorzystują również firmy powiązane z PERI, o ile jest to niezbędne do realizacji danej umowy.

Na żądanie właściwych organów PERI może wyjątkowo udostępnić te dane, o ile wymagają tego procedury postępowania karnego, działania prewencyjne policji państwowej, realizacja ustawowych zadań niemieckich federalnych i państwowych agencji ds. ochrony konstytucji, w przypadku „Bundesnachrichtendienst” [niemieckiej wywiadowczej służby federalnej], „Militärischer Abschirmdienst” [niemieckiego kontrwywiadu wojskowego], „Bundeskriminalamt” [Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec] lub w celu ochrony praw własności intelektualnej.

3. Dane dotyczące korzystania

Poza tym dane osobowe użytkownika (dane dotyczące korzystania) są gromadzone i wykorzystane przez firmę PERI i firmy z nią powiązane w zakresie niezbędnym do udostępnienia lub kalkulacji użycia oferty internetowej (dane dotyczące korzystania w rozumieniu § 15 TMG [Telemediengesetz; niemiecka ustawa o mediach elektronicznych]). Dane te obejmują w szczególności cechy identyfikacyjne, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z naszej oferty.

W przypadku używania pseudonimów firma PERI może tworzyć profile użytkownika w celu realizacji promocji, badań rynkowych i projektów wynikających z zapotrzebowania na ofertę internetową. PERI nie może łączyć tych profili użytkownika z danymi o właścicielu pseudonimu. Jeśli PERI korzysta z możliwości stosowania pseudonimów w ramach swojej oferty internetowej, zostanie to wskazane użytkownikowi w odpowiednim punkcie. Użytkownik ma prawo niewyrażenia zgody na tego rodzaju użycie.

Na żądanie właściwych organów PERI może wyjątkowo udostępnić informacje na temat danych dotyczących korzystania, jeśli wymagają tego procedury postępowania karnego, działania prewencyjne policji państwowej, realizacja ustawowych zadań Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, wywiadowczej służby federalnej (Bundesnachrichtendienst), niemieckiego kontrwywiadu wojskowego (Militärischer Abschirmdienst), Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec (Bundeskriminalamt) lub w celu ochrony praw własności intelektualnej.

4. Pliki cookies

Strona główna PERI używa plików cookies. Cookies to pliki wymieniane między przeglądarką użytkownika a serwerem PERI, które są zachowywane na komputerze użytkownika. Pomagają one w rozszerzaniu oferty internetowej PERI oraz uproszczeniu korzystania z niej. Istnieje na przykład możliwość zapisania haseł za pomocą plików cookies. Można wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce

5. Prawo do informacji

Użytkownik może otrzymać informacje o swoich danych, które są przechowywane w firmie PERI w dowolnej chwili, bezpłatnie i bez wskazania przyczyny. Użytkownik może w dowolnej chwili zablokować, skorygować lub usunąć swoje dane, które zostały zebrane przez PERI i firmy powiązane z PERI. W tym celu należy skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych, Jürgen Block.